Actuele incasso informatie

Incasso informatie

Als je als bedrijf te maken hebt met klanten die hun facturen niet op tijd betalen, is het hebben van adequate en actuele incasso informatie van groot belang. Om daarover te kunnen beschikken is het belangrijk om de debiteurenadministratie goed op te zetten. Een debiteurenadministratie bevat alle incasso informatie die nodig is, om stappen te kunnen zetten in de richting van de debiteur. Het aandringen op tijdige betaling bij een debiteur hoeft niet te betekenen dat de relatie met die klant schade oploopt. Door op basis van zakelijke argumenten met elkaar op zoek te gaan naar een werkbare oplossing blijft de relatie intact.

Duidelijke richtlijnen

Er kan veel ellende voorkomen worden door de debiteurenadministratie aan de hand van duidelijke richtlijnen ten aanzien van de procedures bij te laat of niet betalen van facturen te laten werken. Om die richtlijnen te kunnen volgen moet de incasso informatie goed op orde zijn. Want als er aan de crediteurenkant een fout wordt gemaakt, zal dat leiden tot nog veel meer vertraging bij het afhandelen van betalingen. Door CBMK in te schakelen kunnen heldere richtlijnen worden geformuleerd, die in de incasso informatie herkenbaar terug te vinden zijn. CBMK heeft met haar methode van maatschappelijk verantwoord incasseren al duizenden klanten naar tevredenheid geholpen.

Incasso informatie

Duurzame oplossing

Het zorg dragen voor adequate incasso informatie is slechts een deel van de oplossing die door CBMK wordt aangereikt om betalingsproblemen te verhelpen. CBMK kijkt uiteraard naar het bedrijf dat de incasso in gang heeft gezet, maar begeleiding van de debiteur is minstens zo belangrijk. Het heeft immers geen zin om de problemen van de debiteur te verergeren door vanwege het betalen van facturen de financiƫle situatie verder te verslechteren. Daarom wordt altijd naar de totale situatie gekeken. Meestal zorgt dat voor tevredenheid bij alle betrokken partijen.